Yurtdışı kültür varlıkları ile ilgili ortak envanter oluşturuyoruz

Yurtdışı kültür varlıkları ile ilgili ortak envanter oluşturuyoruz

Yurt dışındaki kültürel mirasımıza ilişkin envanter çalışmaları sürdürülmekte olup, bu doğrultuda Vakıflar Genel Müdürlüğü Entegre Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS) içerisinde oluşturulan Yurt Dışı Kültür Envanteri adlı modül üzerinden, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait verilerin girişi, depolanması, erişimi, paylaşımı ve kullanılmasına böylece adı geçen kurumların envanterlerinin ortak bir veri tabanında birleştirilmesine imkan verecek çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.