Yurt Yatırımları

Yurt Yatırımları

2002 yılında 190 yurtta 182.258 olan yatak kapasitesi, 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle 728 yurtta %230’luk artışla 601.703’e ulaşmıştır.

2016 yılında başvuran 437.792 öğrencinin %89’u olan 388.946’sı yurtlara yerleştirilmiştir.

2017 Ocak ayından 2017 Mayıs ayına kadar 47.817’ye ulaşan yatak kapasitesinin, 2017 yılı sonuna ise 50.183’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Eylül 2013 tarihinde 81 il 145 ilçe ve 2 adet KKTC’de olmak üzere toplam yurt yatak kapasitesi 286.849 iken Mayıs 2017 itibariyle 0 artışla (314.854) 81 il, 230 ilçe ve 3 adet KKTC’de olmak üzere toplam 601.703 yatak kapasitesine ulaşılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 769 kapasiteli Necmettin Erbakan Yurdu, 962 kapasiteli, Bülent Ecevit Yurdu ve 2016 yılında hizmete açılan 1.000 kapasiteli Refika Öğretmen Yurdu olmak üzere toplam 2.731 kapasiteli öğrenci yurtları ile hizmet verilmektedir.

Bakanlığımızca mevcut yurt taleplerini karşılamak ve müracaat eden herkesi yurtta barındırmak için; yurt ihtiyacı bulunan il ve ilçelerde yatırımlara devam edilmesi planlanmaktadır.