Yeni Tip Denizaltı

Yeni Tip Denizaltı

• Yeni Tip Denizaltı Tedarik Projesi kapsamında Eylül 2015 tarihi itibarıyla ilk denizaltının inşasına başlanmış olup, inşa ve detay dizayn faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir.