Yeni bir yaklaşım: Türk tipi kalkınma modeli

Yeni bir yaklaşım: Türk tipi kalkınma modeli

Bugün ortaya koyduğu Türk Tipi Kalkınma Modeli ile TİKA, benzeri kalkınma yardımı kuruluşları arasında yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Samimiyet ilkesiyle hareket ediyoruz.

Hiçbir gizli ajanda oluşturmadan şeffaf yönetim anlayışı ile çalışıyoruz.

Ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini esas alıyoruz.

Muhataplarımıza ve değerlerine saygı gösteriyoruz. Karşılıklı etkileşim ve öğrenmeye dayanan bir iletişim modelini benimsiyoruz.

Görünür olma beklentisi içerisinde olmadan; rasyonel, sürdürülebilir ve halka doğrudan fayda sağlayan proje anlayışını benimsiyoruz.