Yayın Faaliyetleri

Yayın Faaliyetleri

Gençlerin kişisel ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sunacak, eğitim altyapılarını güçlendirecek, en önemli araçlardan birisi olan yayın faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gençliğe yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen basılı, süreli ve görsel yayınlar takip edilmekte, onların ihtiyaçlarına yönelik yayın faaliyetleri Bakanlığımız Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek gençlerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Bu çalışmalar:

2012-2016 yılları arasında toplam 136 değişik eserden 953.250 adet basılmıştır. Bu eserlerin 833.071 adedi ücretsiz dağıtılmıştır.
2017 yılı içerinde Bakanlık yayınlarımız http://yayinlar.gsb.gov.tr adresinden vatandaşlarımıza sunulmuştur.