Yabancı uyruklu fakir ve garip hastalara sağlık hizmeti veriyoruz

Yabancı uyruklu fakir ve garip hastalara sağlık hizmeti veriyoruz

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve ülkesinde tedavi imkânından mahrum, ödeme gücü olmayan yabancı uyruklu fakir ve garip hastaların; ülkelerinin Vakıflar İdaresi veya ilgili kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller çerçevesinde ülkemize gelmeleri veya getirilmeleri, gerekli muayene, teşhis ve tedavileri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik sağlık hizmeti verilmiştir.

Bu kapsamda; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde; Kosova Cumhuriyetinden 29, Makedonya Cumhuriyetinden ise 22 olmak üzere toplam 51 fakir ve garip hasta ülkemize getirilmiş, tüm masrafları karşılanmak suretiyle bu hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verilerek ülkelerine gönderilmiştir. Diğer ülkeler ile konuya ilişkin görüşmeler ise sürmektedir.