Vakıf taşınmazlarını dijital ortamda yönetiyoruz

Vakıf taşınmazlarını dijital ortamda yönetiyoruz

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmaz mallar ile gelirlerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla 2009 yılında Vakıf Taşınmaz Yönetim Sistemi (VTYS), 2013 yılında ise Vakıf Envanter Kütük Bilgi Sistemi (VAKBİS)’ni hayata geçirdik.