TİKA’nın başlıca görevleri

TİKA’nın başlıca görevleri

TİKA, Barış Dilini, Kardeşlik Dilini, Uzlaşı Dilini Konuşmaktadır.

Ülkemizin sahip olduğu kurumsal ve toplumsal tecrübenin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılmasını sağlamak,

İşbirliği yapılan ülkelerin öncelikleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmek amacıyla “teknik yardım ve kapasite geliştirme” proje ve programları geliştirmek,

Yabancı ülkelere yapılacak acil insani yardımların koordinasyonunu sağlamak,

Yurtdışındaki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasını sağlamak, Ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma yardımlarının raporlanması ve koordinasyonunu sağlamaktır.