TİKA’nın amacı

TİKA’nın amacı

TİKA, başta ortak tarihi ve kültürel mirası paylaştığımız yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada yardım faaliyetleri yürütmekte ve kalkınma temelli işbirliği projeleri gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Türkiye’nin aktif dış politikasının yansıması olan bu çalışmalar ülkemizin uluslararası arenada görünürlüğünü artırmakta ve müspet anlamda Türkiye algısının tesis edilmesine katkı sağlamaktadır.