TİKA faaliyetleri ve resmi kalkınma yardımları 5 kıta 54 ülke 56 program koordinasyon ofisi

TİKA faaliyetleri ve resmi kalkınma yardımları 5 kıta 54 ülke 56 program koordinasyon ofisi

Kültürel işbirliği ve uzman eğitimleri

Yurtdışındaki tarihi ve kültürel mirasın korunması

İnsani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi