Taşınmaz vakıf kültür varlıklarına ait dökümanları dijital ortama aktardık

Taşınmaz vakıf kültür varlıklarına ait dökümanları dijital ortama aktardık

Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemi (SEBYS)’ni hayata geçirdik.

Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemi İçeriğinde Arşivlerimizde Bulunan 9.400 Civarındaki Taşınmaz Vakıf Kültür Varlığına Ait;

•           27.000 metre rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi,

•           150.000 adet rapor, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, Kurul Kararı ve benzeri belgeler,

•           Yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış 500.000 adet siyah-beyaz ve renkli fotoğraf, dia pozitif, siyah-beyaz ve renkli film ve cam negatiflerin,

korunması ve saklanmasını sağladık.