Tarihi bağlarımızı geliştiriyor, kültürel ilişkiler kuruyoruz

Tarihi bağlarımızı geliştiriyor, kültürel ilişkiler kuruyoruz

Başta gönül coğrafyamız olmak üzere bir çok ülkede tertip edilen panel, konferans, sempozyum, bilimsel çalıştay ve diğer kültürel etkinlik ve gösteriler ile Türk kültürü ve tarihinin tanıtılmasına ve ülkeler arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz.

Balkanlarda İrfan Ocakları

Bakü ve Almatı Türk Filmleri Haftası

Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları

Türkiye Gürcistan Bektaşi Kültürü ve Ozanlar Sempozyumu

Geçmişten Günümüze Kalkınma Yardımlarının Dönüşümü Konferansı

Tarihi bağlarımızı geliştiriyor, kültürel ilişkiler kuruyoruz

Başta gönül coğrafyamız olmak üzere bir çok ülkede tertip edilen panel, konferans, sempozyum, bilimsel çalıştay ve diğer kültürel etkinlik ve gösteriler ile Türk kültürü ve tarihinin tanıtılmasına ve ülkeler arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz.

Balkanlarda İrfan Ocakları

Bakü ve Almatı Türk Filmleri Haftası

Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları

Türkiye Gürcistan Bektaşi Kültürü ve Ozanlar Sempozyumu

Geçmişten Günümüze Kalkınma Yardımlarının Dönüşümü Konferansı