Tabiat turizmini geliştirmeye kararlıyız

Tabiat turizmini geliştirmeye kararlıyız

81 ilimizin tabiat turizmi master planları tamamlandı. Ülke genelinde 510 adet tabiat turizmine uygun alan tespit edildi. Öncelikle korunan alanlar, sulak alanlar ve yaban hayatı geliştirme sahalarında uygulanmasına ilişkin 2016-2019 yıllarını kapsayan “Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamalara başlanmıştır.

Hedefimiz deniz turizminin yanında tabiat turizmini de geliştirerek hem ülkemizin tanıtımını yapmak hem de turizm gelirlerimizi arttırmaktır.

Ziyaretçi Sayısını Arttırıyoruz

Milli parklar ve tabiat parklarına yapılan yatırımlar neticesinde ziyaretçi sayısı 2 kattan fazla artmıştır. 2002 yılında 5,5 milyon olan ziyaretçi sayısı,

2016 yılında 13 milyona yükselmiştir.

Meteorolojide Çağı Yakaladık

Yaptığımız teknolojik yatırımlarla ve tamamladığımız radar ve Otomatik

Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) ile meteorolojik tahminlerimizde isabet oranını arttırdık. Hava tahminlerinde isabet oranımız %90’ların üzerine çıkmıştır.

2002 yılında toplam 31 adet meteoroloji sistemi var iken 2016 yılı sonunda bu sayıyı 1.674’e yükselttik. Denizlerimizde daha önce hiç meteoroloji ölçüm sistemi yokken 78 deniz otomatik meteoroloji gözlem sistemi kurduk.

Havaalanı meteoroloji gözlem sistemi sayısını 73’e, meteoroloji radarı sayısını ise 18’e yükselttik.

2019 yılına kadar yeni nesil sayısal hava tahmin modellerini uygulamaya geçirerek ve meteorolojik gözlem ağımıza 444 gözlem sistemi daha ilave ederek meteorolojik tahminlerde isabet oranımız %92’ye çıkarılması hedeflenmektedir.