Sosyal konut üretimi önceliğimizdir

Sosyal konut üretimi önceliğimizdir

TOKİ’nin sosyal konut programı, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan alt ve orta gelir grubundan şahısları hedeflemektedir. TOKİ’nin sosyal konut programı İdarenin konut uygulamalarında %85’lik bir kısma karşılık gelmektedir, ’lik pay ise gelir paylaşımı yöntemiyle yapılan finans kaynağı geliştirme projelerine aittir.

2016 yılında sosyal konut üretimi, toplam konut üretimi içinde %98’e ulaşmıştır.

817 bin 89 konut rakamına ulaşıldı.

Yapım ve proje işleri aşamalarında 99,41 milyar TL’lik 5 bin 847 ihale sonuçlandırdık.

611 bin 743 konut teslim ettik.

698 bin 497 konut (%86,15) sosyal konut niteliğindedir.

10 bin 583 sosyal donatı başlattık.