Son 15 yılda ülkemize 264 milyar TL destek verdik

Son 15 yılda ülkemize 264 milyar TL destek verdik

İller Bankası A.Ş. yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştirmekte, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlamaktadır. Yerel yönetimlere 2003-  2017 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 218 milyar 388 milyon TL ‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde yaptığı 46 milyar 120 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 264 milyar 508 milyon TL’ye ulaştırdık.