Şehirlerimizin içme suyu problemine köklü çözüm

Şehirlerimizin içme suyu problemine köklü çözüm

81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Böylece şehirlerimizin

2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarını planladık. İşletmeye aldığımız 177 adet içmesuyu projesi ile 41 milyon vatandaşımıza içmesuyu temin ettik.

Tamamladığımız 76 adet modern içmesuyu arıtma tesisleri ile günde 7,8 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretiliyoruz.