Savunma sanayisini geliştirme görevimiz

Savunma sanayisini geliştirme görevimiz

• Savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik strateji ve yöntemleri belirlemek ve uygulamak.

• Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili programları yürütmek.

• Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşmeyi sağlamak.

• Savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye’yi üstün kılmak.