Restorasyonu veya onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını 102 kat artırdık

Restorasyonu veya onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını 102 kat artırdık

Selçuklu’dan, Beylikler Dönemi’nden ve Osmanlı’dan günümüze intikal eden 52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak restorasyon veya onarımlarının yapılmasını sağladık.

2002 yılından önceki on yıllık dönemde sadece 46 adet, 2003-2017 yılları arasında ise 4.750 adet vakıf kültür varlığının restorasyon veya onarımını yaptık. Böylece son 14 yılda restorasyon veya onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını yaklaşık 102 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ise toplam 1.9 milyar TL harcama yaptık.