Projeler

Projeler

Haydi Kızlar Okula Kampanyası

2003 yılında kız çocuklarının okullaşmasına destek kampanyası kapsamında 10 ilde başlatılan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası tüm illere yaygınlaştırılmıştır. Bu kampanya kapsamında 2003-2008 yılları arasında 350.000 çocuğun okullaştırılması sağlanmıştır. Şu anda “Haydi Kızlar Okula Kampanyası” merkezi düzeyde yürütülmemekte olup adres kayıt sistemi ve e okul veri tabanının karşılaştırılması sonucunda ilköğretime kayıtsız ve devamsız çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması konusunda Valiliklerce çalışmalar devam etmektedir.

e-okul Veri Tabanı

E-okul veri tabanına eklenen bir modül ile okula hiç kaydolmamış ve devamsız öğrencilerin okul bazında izlemesi yapılmakta, yaş, cinsiyet nedenlere bağlı olarak sorunlar tespit edilmekte ve çözümlenmesi için yeni merkezi ve yerel çözümler stratejiler geliştirilmektedir.

Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Projesi

Güvenli Okul ve Güvenli Eğitim Projesi ile çocukların ruhsal ve bedensel gelişiminin sağlanması, internet kullanımı, internette karşılaşılabilecek olası tehlikeler, sosyal paylaşım siteleri, kişisel verilerin internette gizliliğin korunması ve zararlı oyunlar, uyuşturucu ve uçucu maddelerle müdahaleye yönelik alınacak önlemler, eğitim kurumları çevresinde alınacak önlemler ve öğrencileri suçtan ve şiddetten korumaya yönelik alınacak önlemler konuları amaçlanmıştır. Proje kapsamında 2014 yılında; okul güvenliğinin sağlanması konusunda 81 ilde çalışmalar başlatılmış olup illerde, okullarda bilgilendirme ve müdahale çalışmaları başlatılarak okulların daha güveli mekânlar olması yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

Enerji Çocuk Projesi

“Enerji Çocuk” projesi ile çocuklara evlerde, okullarda kısacası çocukların bulunduğu her ortamda enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlanmaktadır.

Her Çocuk Başarır Projesi

“Her Çocuk Başarır” projesiyle akranlarından geride kalmış, çeşitli sebeplerle eğitim-öğretimde sorunlar yaşayan çocuklarımızın yitirdikleri güveni yeniden kazanmalarını sağlamak ve eksik öğrenmelerini tamamlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Psiko-sosyal hizmetler kapsamında, çocukların esenliğinin, refahının ve sosyal bütünlüğünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacıyla fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmak üzere ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” 25 Mart 2013 tarihinde başlamıştır.

Bu Benim Eserim Proje Çalışması

İlköğretimde eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla 2004 yılında “Bu Benim Eserim Proje Çalışması” başlatılmıştır. Proje kapsamında 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri fen ve teknoloji ile matematik alanlarında bireysel ya da takım olarak kendi projelerini üretmekte ve eserlerini sergilemektedirler.

Kuru Üzüm Dağıtım Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Kuru Üzüm Dağıtım Projesi, ülke genelinde, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 2014–2015 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren uygulanmıştır. Haftada 2 gün 25’şer gr kuru üzüm dağıtılmıştır.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi ile her tür öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin eğitime erişimlerinin desteklenmesi amacıyla, AB uygulamaları doğrultusunda hayat boyu öğrenme perspektifleri temelinde bir kurumsal çerçeve ve kapasite oluşturulması amaçlanmıştır.

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi ile mesleksiz ve istihdama yönelik bir mesleği olmayan genç işsizlere, dezavantajlı gruplara ve mesleğini değiştirmek isteyenlere ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek ve bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak ve mesleki teknik eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlerin kalite standartlarını yükseltmek amaçlanmıştır.

Z- Kütüphaneler

Okullara Zenginleştirilmiş Kütüphaneler (Z- Kütüphaneler) kurularak okuma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiştir. Okulların ve kütüphanelerin öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme-dinlenme etkinliklerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” hâline dönüştürülmesini amaçlayan projeyle bilgisayar teknolojisi ile donatılmış, okuma, yazma, dinleme ve etkinlik merkezleri hâline getirilmiş olan Z-Kütüphaneler, eğitim öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında da halkın kullanımına açılmıştır.

İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi

İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi ile ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmasını ulusal, sektörel ve ikili düzeylerde güçlendirerek hayat boyu öğrenmeye katılım düzeyini yükseltmenin yanı sıra sektörle işbirliği içerisinde; Endüstriyel teknik öğretim okulu mezunu, Genel lise mezunu, İlköğretim okulu mezunu olan yetişkinlerin sektörün talepleri doğrultusunda mesleki eğitimle yetiştirilmesini ve istihdamlarını gerçekleştirerek işsizliğin azaltılmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)

Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla anne-babalara ve çocuğa bakım hizmeti verenlere yönelik açılan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” ile çocuk gelişimi ve eğitimi, olumlu anne babalık becerileri, sağlık, beslenme, olumlu davranış kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi iletişim, şiddet, temel insan hakları, çocuk hakları, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, riskler ve sorunlar, okula hazır başlama, okul aile iş birliği gibi konularda eğitim verilerek daha sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmiştir.