Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği başlatıldı

Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği başlatıldı

2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve kamu yönetimindeki düzenlemeler ile büyük bir açılım yaratılmış, üretilen sağlam ve bütüncül politikalarla, Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük çapta bir “planlı kentleşme ve konut atağı” başlatılmıştır.