Petrol Ve Doğalgaz Boru Hatları Koruması

Petrol Ve Doğalgaz Boru Hatları Koruması

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ihtiyacına binaen Türkiye’deki mevcut petrol ve doğalgaz boru hatları ile bu hatlar üzerinde bulunan tesislerin korunmasına yönelik entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesi planlanmaktadır.