Özel eğitimde neler yaptık

Özel eğitimde neler yaptık

Görme engelli öğrenciler için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren Braille kabartma yazı ile ders kitapları basılmakta, öğrencilere ücretsiz dağıtımı sağlanmaktadır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilköğretim kademesinde 1.606, ortaöğretim kademesinde 455 olmak üzere toplam 2.061 öğrenciye Braille yazı ile basılı ders kitabı dağıtılmıştır.

Zihinsel Engelli öğrencilerden eğitim ve uygulama okullarında öğrenimlerini sürdürenler için 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilk defa 7 alanda 7 kitap, iş okullarında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için ise 4 alanda 5 kitap olmak üzere toplam 12 adet eğitim materyali hazırlanmış “Ücretsiz Ders Kitap Dağıtım Projesi” kapsamında 60.000 adet bastırılarak dağıtımı yapılmış olup, 2016–2017 eğitim öğretim yılı için de özel eğitim uygulama merkezlerinde ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için 12 ders kitabından 420.409 adet, özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için 10 ders kitabından 205.619 adet ders kitabı basılarak öğrencilere “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi” kapsamında dağıtılmıştır.

İşitme engelliler ilkokul ve ortaokulları ile kaynaştırma yoluyla eğitim alan işitme engelli öğrencilerimiz için 2016–2017 eğitim öğretim yılında okutulmak üzere 16.045 adet Türkçe, matematik, okuma-yazma alanında yardımcı ders kitabının basımı ve dağıtımı yapılmıştır.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması için ücretsiz taşınması 2004-2005 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren yürütülmeye başlanmıştır.

Engellilerin eğitiminde öncelikle bütünleştirmeyi amaçlayan kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarını bir ilke olarak kabul etmektedir. Son yıllarda kaynaştırma yoluyla eğitime alınan öğrenci sayılarında önemli artışlar olmuştur. Bu artışlarda ailelerin ve toplumun engelliyi gizlemek yerine bilinçlenerek eğitime göndermesinin önemi büyüktür.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında 173.412 ilköğretim, 27.730 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 201.142 öğrenci kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarına devam etmiştir.