Orman köylümüzü kalkındırıyoruz

Orman köylümüzü kalkındırıyoruz

Kırsal nüfusun yüzde 40’ını oluşturan orman köylümüze pek çok alanda destek verdik. 2003-2016 yılları arasında orman köylülerine ormancılık hizmetleri karşılığında takriben 13 milyar TL kaynak aktardık.

2017-2019 yılları arasında da vatandaşlarımıza ormanlarda yapacakları çalışma ve hizmetlerden dolayı 5,4 milyar TL gelir elde etmelerini sağlayacağız.

Süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu, arıcılık, mandacılık gibi alanlarda orman köylülerimize hibe ve kredi desteği sağlıyoruz.

ORMANLARIMIZI KIRSAL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ YAPIYORUZ

Ceviz, Badem, Kestane, Trüf Mantarı, Salep ve Sakız Eylem Planları gibi

34 adet eylem planı başlattık. Bu gelir getirici ağaçlandırma faaliyetlerinin dikimi ve 3 yıl bakımını orman teşkilatımız yapıyor, gelirleri vatandaşlarımızın oluyor.

5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi

Bu proje ile özellikle 2019 yılı sonuna kadar tesis edeceğimiz 5000 gelir getirici orman ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza ilave gelir sağlamış olacağız. 2015 yılında başladığımız projede, 2016 yılı sonuna kadar 1.982 köyde gelir getirici orman kurarak 4,5 milyon gelir getirici fidan diktik. 

İlan ettiğimiz Zeytin Eylem Planı ile 1,5 milyon yabani zeytin aşılanacak. Böylece ülke ekonomisine yıllık 50 milyon TL katkı sağlanacaktır. 2015-2019 yıllarını kapsayacak eylem planının ilk 2 yılında 509 bin zeytin ağacı aşılanmıştır.

2016 yılında 400 bin ton odun dışı orman üretimi gerçekleştirdik, orman köylüsüne ve ülke ekonomisine katkı sağladık. Odun dışı orman ürünleri ve tıbbi bitkiler alanında Dünyada 115 milyar Dolarlık bir pazar bulunuyor. Bu pazardan biz de daha fazla pay almak için bu alanda üretimimizi arttırıyoruz.

Her İlde Bir Şehir Ormanı Projesi

Her İlde Bir Şehir Ormanı Projesi’ni başlattık. 2003'ten bugüne kadar

145 adet Şehir Ormanı tesis ettik. Mesire yeri sayısını 94’ten 1.304’e yükselttik. 2019 yılı hedefimiz 1.611 mesire sayısına ulaşmak. 

Bal Ormanları Kuruyoruz

Arıcılığı ve bal üretimini daha da geliştirmek için 329 adet bal ormanı kurduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla bal üretiminde Dünya’da 6. sıradan 2. sıraya yükseldik.