Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları makul düzeye getirilecek

Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları makul düzeye getirilecek

Mevcut durumda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokul 17, ortaokul 18, ortaöğretim 12 iken 2023 için hedeflenen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokul 15, ortaokul 15, ortaöğretim 12 olacaktır.

Öğretmenlere mesleklerine ve alanlarına özel etkin hizmetiçi eğitimler sunularak kendilerini sürekli geliştirme imkânları sağlanacak,

Öğretmen atamalarında çoklu değerlendirme sistemine geçilecek ve aday öğretmenlik süreci öğretmenlerin mesleğe uyum ve hazırlıklarını sağlayacak şekilde düzenlenecek,

Aday öğretmenlik sürecinden başlayarak öğretmenlerin genel ve özel alan yeterlilikleri belirlenerek bunların ölçülmesine ve geliştirilmesine yönelik değerlendirme sistemi geliştirilecek,