Öğrencilere karşılıksız burs veriyoruz

Öğrencilere karşılıksız burs veriyoruz

Ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim gören 3.000 öğrenciye 2006 yılında verilmeye başlayan karşılıksız eğitim yardımı (burs) hizmeti, 2016 yılında 15.000 öğrenci ile devam etmiştir. 2016 yılında öğrencilerin her birine 9 ay süreyle aylık 60 TL karşılıksız burs verilmiştir.

20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği uyarınca yükseköğrenim öğrencilerine 2014 yılından itibaren burs verilmeye başlanılmış olup bu kapsamda, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 3.776 yükseköğrenim öğrencisine 8 ay süre ile aylık 150 TL, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 5.000 yükseköğrenim öğrencisine 8 ay süreyle aylık 200 TL ve 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin 2016 yılı sonuna kadar olan bölümünde 5.700 yükseköğrenim öğrencisine aylık 200 TL karşılıksız burs verilmiş olup diğer bölümünde ise 250 TL karşılıksız burs verilecektir.

Böylece; ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim olmak üzere karşılıksız eğitim yardımı (burs) hizmetinden yararlanan toplam öğrenci sayısını 7 katına çıkarttık.

YABANCI UYRUKLU YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİ DE KARŞILIKSIZ BURS HİZMETİNDEN YARARLANDIRIYORUZ

2016 yılının sonuna kadar 335 yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencisi karşılıksız burs hizmetinden yararlanmıştır.