Muhtaçlarımıza aylık bağlıyoruz

Muhtaçlarımıza aylık bağlıyoruz

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği ile belirlenen miktarı geçmemesi halinde muhtaç aylığı bağladık.

2002 yılında muhtaç aylığı kadrosu 1.200 kişi, aylık alanların sayısı 1.054 kişi, aylık miktarı 115,32-TL iken 2017 yılında muhtaç aylığı kadrosunu 5.000 kişiye, aylık alanların sayısını ise 4.157 kişiye, aylık miktarını ise 601,43-TL’ye çıkarttık.

Böylece, 2002 yılına göre 2017 yılında; muhtaç aylığı kadrosunu yaklaşık 4,1 katına, aylık alan kişi sayısını yaklaşık 3,94 katına, aylık miktarını ise yaklaşık 5,2 katına çıkarttık.