Mahalle kültürünü geliştireceğiz

Mahalle kültürünü geliştireceğiz

Kadim bir millet olarak geleneğimizde dayanışma kültürünü yaşatma arzusu vardır. Hepimizin aradığı bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin ve esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır.

TOKİ artık, huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde yaşaması için, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyor.

TOKİ’nin önemle üzerinde durduğu bir diğer unsur ise “Yerel mimariye öncelik vermektir.” Farklı şehirlerin, bölgelerin mimarisine, o bölgelerin kültür ve değerleri, toplumsal alışkanlıkları, yaşam biçimleri ve iklimsel özellikleri de yansımıştır.