Kaynak Geliştirme ve Gelir Paylaşımı Projeleri

Kaynak Geliştirme ve Gelir Paylaşımı Projeleri

Mevcut konut ve yerleşim politikalarına dair hükümet kararlarını uygulamak için yenilikçi modeller geliştiriyoruz. En önemli model, “gelir (hasılat) paylaşım modeli” adındaki yüksek gelir gruplarına yönelik konut sunumunu içeren finansman modelidir.
 
TOKİ bu yöntemle düşük ve orta gelir gruplarının konut projeleri için fon oluşturmakta, kısa vadeli yatırım giderleri ile uzun vadeli alacakları arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bu model, TOKİ’nin sahibi olduğu arsalar üzerinde özel sektörle işbirliği halinde konut ve sosyal donatı üretimine ve satış gelirlerinin özel ortakla paylaşımına dayalıdır.
 
Diğer faaliyetler esas itibariyle “tarımköy projeleri”, “göçmen konutları”, “taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonuna destek veren krediler”, kooperatif kredileri, konut kredileri ve harp malullerine konut kredileri şeklindedir.
 
 
Tarım Uygulamaları
 
Adana 210
 
Afyon 249
 
Aydın 142
 
Batman 196
 
Bayburt 80
 
Bilecik 122
 
Bingöl 89
 
Burdur 192
 
Çankırı 222
 
Erzincan 1.433
 
Erzurum 119
 
Gümüshane 60
 
Isparta 105
 
Kahramanmaras 119
 
Karaman 302
 
Kayseri 240
 
Kırsehir 116
 
Konya 212
 
Mugla 127
 
Siirt 225
 
Sivas 40
 
Sanlıurfa 1.009
 
Van 78
 
Yozgat 60
 
GENEL TOPLAM: 5.747 KONUT