Kabiliyet kazanımı için verimlilik yönetimini sağlamak

Kabiliyet kazanımı için verimlilik yönetimini sağlamak

• Savunma ve Güvenlik Sektörünün Yetenek Bazlı Büyümesinin Sağlanması

• İhracat ve Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

• Savunma Sanayi Sektörüne Hizmet Edecek Test ve Değerlendirme Altyapısının Geliştirilmesi