İş sağlığı ve güvenliği yasası çıkardık

İş sağlığı ve güvenliği yasası çıkardık

6331 sayılı Kanunla;

• Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kapsama alındı.
• Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.
• Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi sağlandı.
• İşyerleri, yapılan asıl işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.
• Çalışanların, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlamasına yönelik düzenlemeler yapıldı.