İhtiyaç sahiplerine kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz

İhtiyaç sahiplerine kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık karda, soğukta, yağmurda imaretler önünde, kuyruklarda beklemiyor, kapalı kaplar içindeki yemekleri evlerine götürülüyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar, kuru gıda ve sıcak yemek hizmetinden yararlandırılmıştır.

Kuru gıda ve sıcak yemek hizmetinden yararlanan kişi sayısı 2002 yılında 20.285 kişi iken 2017 yılında 81.000 kişiye çıkarılmıştır. Böylece 2002 yılına göre 2017 yılında söz konusu hizmetten yararlanan kişi sayısı yaklaşık 4 katına ulaştırılmıştır.

YURT DIŞINDAKİ İHTİYAÇ SAHİBİ SOYDAŞ VE AKRABALARIMIZA DA YARDIM ELİNİ UZATTIK

2013 yılından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 23.500 adet, Bosna-Hersek Cumhuriyetine 19.880 adet, Kosova Cumhuriyetine 19.000 adet ve Makedonya Cumhuriyetine ise 16.000 adet koli olmak üzere toplam 63.380 adet kuru gıda paketi gönderilmiştir.