Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

Türkiye’nin en büyük entegre kalkınma projesidir. GAP kapsamında enerji, sulama, içme suyu temini, çevre ve dere ıslah tesislerinin bulunduğu pek çok proje bulunmaktadır.

Dünya’nın sayılı projelerinden olan GAP, ülkemizdeki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin ’sini oluşturmaktadır. Bu büyük projenin biran önce tamamlanması için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığı döneminde 27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da GAP Eylem Planı ilan edilmiştir. GAP Eylem Planının ilanıyla birlikte ödeneklerde 7 kat artış olmuştur.

Gap’la Bölge Gıda Üretim Üssü Olacak

GAP bölgesinde teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 1,058 milyon hektar arazinin 2016 yılı sonu itibariyle 508.000 hektarı yani %48’i sulamaya açılmıştır. Kalan arazilerin tamamı 2019 yılı sonuna kadar sulamaya açılacaktır.

GAP’ta ana damar niteliğindeki ana kanal ve tünellerin büyük bölümü tamamlanmış olup, nispeten daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar niteliğindeki şebeke inşaatları hızla devam etmektedir.

GAP’ta Ana Kanalların Gelişimi

Ana kanallar, GAP’ta sulamanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Zor ve uzun zaman alan bu ana kanallar inşa ettiğimiz barajlardan aldığı suyu münbit arazilere iletmektedir. Ana kanalların tamamlanmasıyla birlikte şebeke inşaatları çok daha kısa sürede tamamlanabilecektir.

2003 yılında 289 km ana kanal inşa edilmişken, biz 2016 yılı sonunda

1.464 km’ye çıkarttık. Hedefimiz 2019 yılı sonunda ana kanal uzunluğunu 2.431 km’ye yükseltmektir.

Bunlardan en önemlisi olan 221 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar

Ana Kanalı ile Şanlıurfa’dan Mardin’e adeta suni bir nehir akmaktadır.

GAP ile;

Sulamada 2 milyar Dolar,

Enerjide 2,55 milyar Dolar,

İçmesuyunda 350 milyon Dolar olmak üzere milli ekonomiye yıllık toplam 4,9 milyar dolar katkı sağlanacaktır. Ayrıca 1.270.000 kişiye istihdam imkânı sağlanacaktır.