Genel bütçeden ayrılan paylar

Genel bütçeden ayrılan paylar

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idarelerine 01.01.2003-30.09.2017 döneminde toplam 218 milyar 388 milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 191 milyar 815 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idarelerine gönderilmiştir.