Gençlik Projeleri Destekleri

Gençlik Projeleri Destekleri

Gençlik alanında faaliyet gösteren başta vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşları, gençlik grupları olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin; sosyal uyum, gönüllülük, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve spor, kültür-sanat, eğitim, bilimsel araştırma başlıklarındaki projelerine destek verilmektedir.

2012-2016 yılları arasında desteklenen 1.353 projeden 779.265 genç faydalanmıştır.

2015 yılında 352 projeden 300.000 gencimiz ve 2016 yılında devam eden 233 projeden 300.000 gencimiz yararlanmıştır.

DAP ve GAP bölgelerindeki 24 ile yönelik olarak çıkılan 2016-I Özel Hibe Çağrısına ilişkin değerlendirmeler sonucunda 91’i Gençlik Merkezi, 87’si Kitap Kafe ve 25’i Mobil Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 203 projeye 20.000.000 TL destek sağlanmıştır.

Türkiye geneline yönelik 2016-II Genel Çağrıya ilişkin değerlendirmeler devam etmekte olup bu kapsamda 20.000.000 TL destek sağlanması planlanmaktadır.