Gençlik Merkezleri Faaliyetleri

Gençlik Merkezleri Faaliyetleri

2002 yılında 5.120 olan gençlik merkezleri üye sayısı 2016 yılı itibariyle toplamda 1.126.251 sayısına ulaşmıştır.

2016 yılında Gençlik Merkezleri Akademisi başlığı altında gerçekleştirilen 19.294 faaliyete 657.404 gencimiz aktif katılım göstermiştir.

2016 yılında Gençlik Merkezleri Akademisi kulüp faaliyetleri kapsamında 22.980 faaliyet ile toplamda 456.864 gencimiz gençlik merkezlerimiz çalışmalarında yer almıştır.

2016 yılında 81 il genelinde gerçekleştirilen salon programlarımıza 62.287 gencimiz katılım göstermiştir.

Bu çalışmalarla;

Gençlerimizin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmalarının sağlanması,
Bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak ve kötü alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak, eğitim faaliyetleri ile de istihdam süreçlerine katkı sağlayacak kurs, seminer vb. programlar düzenlenmesi,
Sosyal dahil olma, aktif vatandaşlık bilinci ve akranlar arası kaynaşma ve milli-manevi değerler etrafında ortak bir şuur kazanmalarını sağlamak, ailenin kutsallığını ve aile içi bireyler arası iletişimin güçlendirilmesi,
Toplum içerisindeki farklılıkların bütüncül bakış açısı ile kültürel mirasımız olduğu gerçeğini vurgulayarak milli birlik ve beraberliğinin sağlanması hedeflenmektedir.