Gençlik Kampları

Gençlik Kampları

Gençlik Kampları; Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesisler olup, kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

2002 yılında 4 olan gençlik kampı sayısı 2016 yılında 29’a yükselmiştir.

Yapım çalışmaları devam etmekte olan gençlik kamplarının tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılsonuna kadar kamp sayısının 36’ya çıkarılması hedeflenmektedir.

Gençlik Kamplarında gençlere rehberlik yapan kamp lideri sayısı, 2016 yılında 2.647 iken 2017 yılı mart ve nisan aylarında yapılan kamp liderliği eğitimleri ile 3.500’e çıkmıştır.

Gençlik Kamplarından yararlanan genç sayısı 2002 yılında 3.027 iken 2016 yılında bu sayı 76.000’e yükselmiştir.