Geleceğin Türkiye’si yükseliyor

Geleceğin Türkiye’si yükseliyor

2001 yılında Toplu Konut Fonu, diğer mevcut bazı fonlarla birlikte kaldırıldı. Toplu Konut Fonunun kaldırılmasıyla 2985 sayılı Toplu Konut Kanununda İdarenin gelirleri, harcamaları, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile ilgili maddeler yeniden düzenlendi.

Kasım 2002’den sonra, 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Hükümet Programlarında ülkenin sosyal, ekonomik ve idari sorunlarının çözümü için Acil Eylem Planı hazırlanmıştır.

Konut ve Kentleşme için Acil Eylem Planı, 1 Ocak 2003’te kabul edilmiş; bu planla 14 yıl içinde 767 bin konut rakamına ulaşılmıştır. 2023 hedefimiz 1 milyon 200 bin konuttur.

Türkiye Cumhuriyeti 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. ve 65. Hükümetlerinin “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği” kapsamında; 01.02.2017 Tarihi itibariyle 81 İLDE 3.365 ŞANTİYEDE, 767.334 KONUT rakamına ulaştık.

Bu rakam 100 bin nüfuslu 30 adet şehir demektir.