GAP’ın kilit projesi: Ilısu Barajı

GAP’ın kilit projesi: Ilısu Barajı

Önyüzü Beton Kaplı Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımdan ülkemizde Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından ülkemizde; Atatürk, Karakaya, Keban Barajı ve HES’ ten sonra dördüncü, ülkemizin en önemli su kaynağı olan Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük Baraj ve HES olma gibi önemli özelliklere sahiptir.

Milli Ekonomiye Yıllık 1 Milyar TL Katkı

%92 oranında tamamlanan ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1 milyar TL katkı sağlayacak olan projenin toplam maliyeti takriben 6 milyar TL’dir.