Derslik başına düşen öğrenci sayıları azaltılacak

Derslik başına düşen öğrenci sayıları azaltılacak

2023 hedefimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 20, ortaöğretimde 20 kişi olacak şekilde düzenlenecektir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 20 öğrenci olacaktır.

2003-2016 yılları arasında 269.596 yeni derslik inşa edilmiştir. Bütün eğitim kurumlarında tekli eğitim yapılacak, 2023 itibariyle ikili eğitim yapan kurum kalmayacaktır.