E-Devlet uygulamaları

E-Devlet uygulamaları

Teknolojik yeniliklerin hızla artması ve ekonomide önemli bir pay haline gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını da gerektirmektedir. ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ eğitim ve öğretimin tüm alanlarında kullanılmaktadır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUM STANDARTLARI

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları (Kurum Standartları) Sistemi; Ülke genelinde tüm resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarında çocuklara yönelik sunulan her türlü eğitim hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların iyileştirici çalışmalarda kullanılması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.

OKULA UYUM PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul uyum programlarının geliştirilmesi çalışmaları UNICEF’in teknik ve finansal desteğiyle, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan bütün çocuklara gelişim düzeylerine uygun öğrenme olanakları sağlamak, güvenli, kapsayıcı ve yüksek kalitede öğrenme ortamları sunmak amacıyla yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM 147)

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM 147), kurulduğu 2012 yılından bu yana Bakanlığımızın bütün görev alanlarında öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımızdan, çağrı yoluyla gelen yaklaşık 8,4 milyon bilgi edinme, soru, talep, görüş/öneri, ihbar ve şikâyet başvurusunu cevaplamıştır. Gelen çağrıların %94’ü İletişim Merkezi tarafından ilk kontakta cevaplanmış, inceleme ve araştırma gerektiren konular Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki 1.290 iletişim merkezi destek bürosuna yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmekte olup merkezde 120 kişi görev yapmaktadır. Bunlardan 50’si engelli, %42’si kadın ve %95’i depremzededir.

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

E-Devlet dönüşümünün vazgeçilmez bir parçası olan; “Doküman Yönetim Sistemi Projesi” 01.10.2012 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının tüm birimlerinde, 15.03.2013 tarihi itibarıyla da tüm il millî eğitim müdürlüklerinde, Kasım 2014 itibarıyla da Türkiye çapında bütün ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kullanılmaya başlanmıştır.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı e-Otoban projesi (tüm kaymakamlık ve valilikler) ile DYS’nin entegrasyonu sağlanmıştır. 2015 ve 2016 yılında 13 yurt dışı temsilciliğimize de (eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşelikleri) DYS yaygınlaştırılmıştır.

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ve yurt dışında bulunan tüm örgün ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri ve bağımsız anaokullarını kapsamakta olup öğrencilerle ilgili bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik okul yönetim bilgi sistemidir.

Örgün eğitimde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan süreçte, öğrencinin eğitim ve öğretim hayatı içerisindeki tüm bilgilerinin sistematik ve fonksiyonel olarak tutulduğu elektronik bir sistemdir. e-Okul Sistemi; e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi şeklinde çalışmaktadır. Öğretmenler, okul idareleri, il-ilçe millî eğitim müdürlükleri, genel müdürlükler ve Bakanlık yöneticileri tarafından yetkilendirme seviyelerine göre kullanılmakta olup yaklaşık 1 milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Türkiye’de örgün eğitim kapsamında bulunan tüm çocukların velilerinin kullandığı sistemdir. Sınav ve proje bilgileri, not bilgileri, ders programı, devamsızlık bilgileri, nakil işlemleri, yerleştirme ve sınav bilgileri, okul duyuruları, okuduğu kitaplar gibi bilgileri velilerin anlık olarak takip edebildiği, e-Okul sistemi içerisinde yer alan bir modüldür.

MOBİL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Türkiye’de örgün eğitim kapsamında bulunan tüm öğrencilerin E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki ders notları, devamsızlık bilgisi, ders programı vb. bilgilerinin öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar vb. mobil cihazlar üzerinden takip edebilmelerini sağlayan ücretsiz mobil uygulama projesidir.

E-YATIRIM PROJESİ

2006 yılından itibaren elektronik ortamda Türkiye genelinde il ve ilçeler bazında okulların derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi, kurumların bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespiti, deprem güçlendirme ve depremden dolayı hasarlı olan binaların onarılması ve yeniden yapılması ve bu işlere ait yatırım maliyet işlemlerinin planlanması ve hesaplanması, il yapım ve devlet yapım proje bilgilerinin alınması, planlaması ile projelere ait toplam hak ediş ve diğer mali bilgilerin güncel olarak tutulduğu bir uygulamadır.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması farklı soru tipleri ile üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlayan ulusal izleme çalışmasıdır. Araştırmanın pilot uygulaması 3 Haziran 2015 tarihinde Ankara ilinde 26 ortaokuldaki 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. ABİDE Araştırması; Türkçe, matematik, fen bilimleri ile sosyal bilgiler derslerinden farklı soru tipleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu) ile üst düzey düşünme becerilerini ölçmektedir. İllerde bu çalışmaları profesyonel bir şekilde yürütecek ölçme merkezleri kurularak okullarda yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları daha sistematik hale getirilecektir.

E-PERSONEL MODÜLÜ

E-Personel Modülü ile SGK HİTAP sisteminin entegrasyonu tamamlanmış ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

TAŞIMALI ÖĞRENCİ MODÜLÜ

Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerlerinin okula erişiminin sağlanmasına ilişkin olarak planlama, taşıma ve yemek ihale sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin yapıldığı modüldür. Modülde öğrenci taşıma planından taşıma ve yemek ihale işlemlerine, okulların puantaj işlemlerinden ödenek gönderme işlemlerine kadar her aşama takip edilmektedir.

E-YAYGIN SİSTEMİ TAŞIMALI ÖĞRENCİ MODÜLÜ

Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri ile özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerlerinin okula erişiminin sağlanmasına ilişkin olarak planlama, taşıma ve yemek ihale sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin yapıldığı modüldür. Modülde öğrenci taşıma planından taşıma ve yemek ihale işlemlerine, okulların puantaj işlemlerinden ödenek gönderme işlemlerine kadar her aşama takip edilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumları (halk eğitimi merkezi, mesleki eğitim merkezi, olgunlaşma enstitüsü ve turizm eğitim merkezi) tarafından sürdürülen kurs, seminer ve faaliyetlere ilişkin tüm iş ve işlemler ile arka planda Genel Müdürlüğe bağlı kurumların görmediği bir ortamda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarca da kullanılan bir sistem haline gelmiş olup ilerleyen zaman diliminde farklı kurum ve kuruluşları da kapsayan bir sistem olarak tasarlanmıştır.

E-YURT MODÜLÜ

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 15'inci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda yurtlarda barınan kalıcı ve geçici öğrencilerin kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemleri Bakanlığımız MEBBİS sisteminde oluşturulan e-Yurt modülü üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

E-MESEM MODÜLÜ

Çıraklık sistemine dair iş ve işlemlerin takip edileceği e-Mesem Modülü 2015 yılında oluşturulmuştur. e-Yaygın Otomasyon Sistemi altında faaliyet göstermektedir.

E-BURS MODÜLÜ

Öğrencilerimizin burs işlemleri yapılmaktadır.

E-PANSİYON MODÜLÜ

Yatılılık iş ve işlemleri elektronik ortamda veri girişi yapılarak pansiyonlu okulların bütçeleri hazırlanmakta ve bütçe işlemleri hızlandırılmaktadır.

OKUL SÜTÜ MODÜLÜ

Yatılılık iş ve işlemleri elektronik ortamda veri girişi yapılarak pansiyonlu okulların bütçeleri hazırlanmakta ve bütçe işlemleri hızlandırılmaktadır.

AÇIK ORTAOKULU PROJESİ

Açık ortaokulu öğrencilerinin yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav giriş ve sonuç bilgileri vb. işlemlerinin internet ortamından takip edilmesi ve öğrencilerin izlenmesi için kullanılan modüldür.

E-KONFERANS SİSTEMİ

E-Konferans sistemi aracılığıyla eğitim programları hizmet içi eğitim kursları bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.

MEB’DE ÖĞREN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU

İl MEBBİS yöneticilerince yüklenen eğitim videoları ile kullanıcıların zaman ve mekândan bağımsız olarak, internet üzerinden görsel ve işitsel bilgisayar eğitimi alabildikleri uzaktan eğitim platformudur. Platform üzerinden, yüksek ses ve görüntü kalitesi ile hazırlanmış, MEBBİS, e-Okul, DYS gibi Bakanlık projelerinin yanı sıra ofis programları, görsel tasarım araçları, bilgisayar programlama dillerine ait toplam 1.140 adet eğitim videosu sunulmaktadır.

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ PROJESİ

Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların kurumsal bir web sitesine sahip olması adına ortak tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı, tüm kurumlarımızın güncel web standartlarına uygun geliştirilmiş tasarımları kullanan internet sitesine sahip olmalarını sağlamaktır. Ülkemizin en büyük kurumsal web site projesi olan “Kurumsal İnternet Sitesi” projesi, 54.609 kuruma web sitesi ve yönetim paneli sağlanmaktadır. Bu proje sayesinde kurum internet siteleri çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir.