Tamamladığımız işler

Tamamladığımız işler

İçmesuyu sektöründe 725 adet, atık su sektöründe 997 adet, üstyapı sektöründe 1.754 adet, harita sektöründe 1.318 adet ve imar planı sektöründe 556 adet olmak üzere 17 milyar 2 milyon TL maliyetli toplam 5.350 adet iş bitirilmiş olup, yerel yönetimlerimizin hizmetine sunulmuştur.