Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele ediyoruz

Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele ediyoruz

Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele için 5 yıllık Erozyonla Mücadele, Yukarı Havza Sel Kontrolü, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırması, Maden Sahaları Eylem Planlarını hayata geçirdik.

Erozyonla mücadelede ülkemiz dünya lideridir. 1970’li yıllarda yılda 500 milyon ton olan erozyonla taşınan toprak miktarını, yapmış olduğumuz erozyon kontrol çalışmaları neticesinde, 2016 yılında üçte bire indirerek 168 milyon tona düşürdük.