Çalışma hayatına rehber oluyoruz

Çalışma hayatına rehber oluyoruz

Çalışma hayatının denetiminde; İşyerlerinde maddi ve manevi bir zarar/kayıp oluşmadan işyerlerinin mevzuata gönüllü uyumunu esas alan, riskli alan veya sektörlerde önleyici teftiş anlayışına geçilmiştir.