Binlerce taşınır vakıf kültür varlığını yeni açılan vakıf müzelerinde sergiliyoruz

Binlerce taşınır vakıf kültür varlığını yeni açılan vakıf müzelerinde sergiliyoruz

Depolardan çıkarılan vakıf kültür varlıklarının laboratuvarlarda bakımları yapılmış, çağdaş sunum teknikleriyle müzelerimizde sergilenmesi ve korunması sağlanmıştır.