Asırlık rüya Mavi Tünel tamamlandı

Asırlık rüya Mavi Tünel tamamlandı

Akdeniz’e boşa akan suların çevrilerek Konya Ovasına aktarılmasını sağlayacak Konya’mızın Mavi Rüyası olarak bilinen proje 17.034 m uzunluğunda ve 4,2 m çapında dev bir tüneldir.

Bu proje ile Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e boşa akan sularının yıllık

414 milyon m³’ü

Bağbaşı Barajı

Bozkır Barajı

Afşar Barajı

Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır.

Bu tesislerden Mavi Tünel ile Bağbaşı Barajı’nın inşaatlarını tamamladık. Bu iki tesis 16 Aralık 2012 tarihinde hizmete alındı. Bozkır ve Afşar barajlarının inşaatları ise hızla devam etmektedir.