2019 yılına kadar 1071 gölet ve sulama

2019 yılına kadar 1071 gölet ve sulama

DSİ Genel Müdürlüğünün kurulduğu 1954 yılından 2011 yılı sonuna kadar 57 yılda 461 gölet tamamlanmışken, hükümetimiz tarafından 2012-2014 yılları arasında 1000 günde 1000 adet gölet ve bent inşa ettik.

Bu projenin ikinci safhası ise 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet ve sulama tesisi inşasıdır. 1071 göletin toplam su biriktirme hacmi 1,8 milyar m3, sulanacak arazi ise 3,2 milyon dekardır. Bu tesislerin toplam maliyeti 11 milyar TL’dir.

1071 gölet projesinin 95 adeti tamamlanmış, 543 adeti inşa halinde ve 433 adeti ise plan ve proje safhasındadır.