2017 yılı ocak ayı sonu itibariyle tarihi mirasımıza 72 Milyon TL kredi tahsis ettik

2017 yılı ocak ayı sonu itibariyle tarihi mirasımıza 72 Milyon TL kredi tahsis ettik

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının; bakımı, onarımı ve restorasyonu için TOKİ tarafından kredi verilmektedir. 2005-2017 yılları arasında 505 tescilli kültür varlığı restore edilmiştir. Toplamda 72 milyon TL kredi açılmıştır.