2002-2015 döneminde okuma yazma bilmeyenlerin oranında önemli azalma olmuştur

2002-2015 döneminde okuma yazma bilmeyenlerin oranında önemli azalma olmuştur

Türkiye İstatistik Kurumunun 2000 yılı nüfus verilerine göre 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı ,68’dir. Türkiye İstatistik Kurumunun ADNKS sistemi ve eğitim istatistikleri veri tabanından alınan verilere göre 2015 yılında 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı %3,78’ e düşmüştür.

2003-2015 yılları arasında 2.901.520’si kadın olmak üzere toplam 4.150.573 kişi okuma yazma kurslarından yararlanmıştır.

Ana-Kız Okuldayız

6 Haziran 2008 tarihinde başlatılan “Ana-Kız Okuldayız” Okuma Yazma Kampanyasıyla vatandaşlarımızın okuryazar yapılması hedeflenmiştir. 08 Eylül 2012 tarihinde tamamlanan Kampanya kapsamında; 174.472 adet kurs açılmış bu kurslara 2.590.446 vatandaşımız katılmış ve 1.832.617 vatandaşımız okuryazarlık belgesi ile 307.364 vatandaşımız ise ikinci kademe yetişkinler eğitimi başarı belgesi almıştır.