10 milyondan fazla belgeyi vakıf arşiv yönetim sistemi ile gün ışığına çıkarttık

10 milyondan fazla belgeyi vakıf arşiv yönetim sistemi ile gün ışığına çıkarttık

Vakıflar Genel Müdürlüğünün varlığının temelini oluşturan vakıflarla ilgili her türlü bilgi ve belgenin, gelecek nesillere bozulmadan aktarılması, elektronik ortamda paylaşılabilmesi ve ilim dünyasının istifadesine sunulması amacıyla Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi (VAYS) 2011 yılında hayata geçirilmiştir. 

2003 yılı öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde vakıflarla ilgili yaklaşık 1 milyon belge bulunurken, VAYS ile 2003-2016 yılları arasında 10 milyondan fazla her türlü belgenin;

•          Dünya arşivcilik standartlarına uygun olarak ve aslı muhafaza edilerek çağdaş teknoloji ile dijital kopyaları alınmış,

•          Ortalama saklama ömrü 400-500 yıl olan mikro-film ortamına aktarılması sağlanmış,

•          Katalog bilgileri çıkarılmış,

•          Vakfiye, zeyl vakfiye, ilam da olmak üzere ilgili belgelerden Arapça olanlarının Türkçe’ye çevirisi, Osmanlıca olanlarının transkripsiyonları yapılmış; hülasa, tevcih, ahkam, tafsil, berat, muhasebe, hüccet, ariza, maruz, hurufat, atik ve yeni şahsiyet kaydı da olmak üzere ilgili belgelerin vakıf adlarıyla eşleştirilmesi tamamlanmıştır.

•          Taşınır vakıf kültür varlığı özelliğindeki vakfiye ve vakıf belgesi defterlerinde yer alan 750.000 sayfanın üzerindeki kayıt, renkli olarak taranmış ve dijital ortama aktarılmıştır.