Yolu olmayan köyümüz kalmadı

Yolu olmayan köyümüz kalmadı

Kırsal alanda en uzun yol ağına sahip ikinci il olan Ordu’ya 2005-2015 yılları arasında yaklaşık 235 Milyon TL ödenek tahsis edildi. Ordu, KÖYDES Projesi kapsamında en çok ödenek tahsis edilen dördüncü il oldu.

2005-2015 YILLARI ARASINDA ORDU’DA;

950 Km asfalt yol, 2.744 Km stabilize yol yapıldı.